• Praca Międzynarodówka – Nowa Wieś Lęborska
  • Praca Międzynarodówka – Wadowice
  • Praca Międzynarodówka – Stargard Szczeciński
  • Praca Krajówka – codzienne powroty
  • Praca Kierowca Międzynarodowy – Chorzów

Urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego. Należy się czy nie? Obalamy mity

Często powtarzanym mitem jest, że pracownikom tymczasowym nie przysługują urlopy wypoczynkowe, lub pracodawca, którym jest Agnecja Pracy Tymczasowej nie wydaje zgody na odebranie dni wolnych. Mity związane z pracą w APT powodują, że wiele osób nie decyduje się na pracę w tego typu agencjach przez strach na gorsze warunki finansowe, nierówne traktowanie oraz brak możliwości rozwoju. To wszystko oczywiście jest nieprawdą budowaną na pogłoskach i strachu.

Read More >>

Czym jest Karta Pobytu?

Karta pobytu jest dokumentem, który potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce. Dokument ten wraz z ważnym paszportem zagranicznym potwierdza uprawnienia do pobytu w Polsce oraz uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej bez konieczności posiadania wizy.

Read More >>

Analiza prawna możliwości zaliczenia ryczałtów noclegowych do płacy minimalnej na terenie Niemiec

Analiza prawna możliwości zaliczenia, do stawki minimalnej 8.5 euro brutto na terenie Niemiec, ryczałtów wypłaconych za noclegi zrealizowane przez kierowcę w kabinie samochodu ciężarowego. Opracowanie niniejsze poświęcone jest odpowiedzi na szereg istotnych pytań, dotyczących możliwości zaliczenia niektórych świadczeń, związanych z delegowaniem pracownika do pracy poza granicami kraju, w którym znajduje się siedziba pracodawcy oraz miejsce zamieszkania pracownika. Opracowanie to w szczególności jest próbą udzielenia kompleksowej odpowiedzi na pytania: a) czy…

Read More >>

Jak uzyskać zwrot kosztów leczenia kierowcy za granicą ?

Kierowca uległ wypadkowi lub zachorował za granicą. Jak w takim wypadku uzyskać zwrot kosztów leczenia za granicą? Oddelegowując pracownika do pracy poza granicami kraju, pracodawca powinien brać pod uwagę związane z tym ryzyko, między innymi wystąpienia różnych zdarzeń losowych. Pracownikowi za granicą może zdarzyć się nieszczęśliwy wypadek, może brać udział w kolizji drogowej lub po prostu podupaść na zdrowiu i wymagać opieki lekarskiej. Jak wygaląda wówczas sytuacja przy ponoszeniu kosztów…

Read More >>