O ITEA

 

International Temporary Employment Agency Sp. z o.o. sp. k. (ITEA) legitymująca się Certyfikatem o numerze 13685, specjalizuje się w pozyskiwaniu i pośrednictwie pracy pracowników branży TSL, w szczególności kierowców krajowego i międzynarodowego transportu drogowego w przewozie rzeczy i osób.

ITEA sp. z o.o . sp. k. jest jedną z ośmiu spółek grupy kapitałowej Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j.,  wyspecjalizowanej w obsłudze klientów branży TSL. Do grupy należą: Kancelaria Prawna Viggen Sp. j., Logistic Technologies Sp. o.o., VTS Project Sp. z o.o., Invent Software s.c., BCB Business Center Brokers Sp. z o.o., Ma & Ma Sp. z o.o., International Temporary Employment Agency Sp. z o.o. Sp. komandytowa, APT Service Sp. z o.o. 100% udziałów w ITEA posiadają Małgorzata i Mariusz Miąsko.

ITEA Sp. z o.o. sk. k. pozyskuje zarówno kierowców oraz innych pracowników branży TSL z terenu Polski, jak i z Ukrainy.

Realizujemy zlecenia zarówno na rekrutacje masowe realizowane w ramach stałej współpracy, jak również na pojedyncze stanowiska wymagające specyficznych, ściśle określonych kwalifikacji.

Nasza Idea:

Nasza idea jest taka aby dostarczyć Państwu pełni „bezobsługowego” pracownika/kierowcę, co odbywa się w 6 etapach:

ETAP 1

– pozyskanie pracownika (np.: kierowcę) dla pracodawcy,

-przeszkolenie pracownika, pomoc w uzyskaniu odpowiednich uprawnień:

a) kwalifikacji zawodowych kierowcy/kursu dokształcającego,

b) orzeczenia lekarskiego,

c) orzeczenia psychologicznego,

d) karty kierowcy,

e) kursu ekonomicznej jazdy (w przypadku indywidualnego zapotrzebowania).

ETAP 2

Wykonanie dla pracownika ewidencji czasu pracy kierowców.

ETAP 3

Wykonanie dla pracownika wyliczenia oskładkowania (ubruttowienia) wynagrodzenia wraz ze zgłoszeniem do ZUS/US.

ETAP 4

Wyliczenie płacy minimalnej państwa przyjmującego (w przypadku pracowników delegowanych do pracy poza granice Polski).

ETAP 5

Wystąpienie do ZUS po uprawnienie do oskładkowania pracownika według właściwości prawa Polskiego (Druk A-1).

Etap 6

Wystąpienie po uprawnienie objęcia pracownika delegowanego (kierowcy) ubezpieczeniem EKUZ.

Istnieje, więc możliwość objęcia użyczonego Państwu pracownika pełną i kompleksową usługą kadrowo-płacową i rozliczeniową. Tak więc zatrudnienie pracowników/kierowców za pośrednictwem naszej Agencji Pracy Tymczasowe (ITEA) całkowicie odciąża Państwa dział kadrowo-księgowy od obowiązków ewidencjonowania i wyliczenia oraz oskładkowania pracowników, a także zdejmuje obowiązki związane z wyliczeniem płacy minimalnej oraz wyborem właściwości prawa polskiego jako prawa właściwego dla ustalenia zasad ubruttowienia wynagrodzenia kierowców.

Dodatkowo możemy pomóc w dokonaniu rozliczeniu pracownika „rezydenta” (pow. 183 dni) delegowanego do pracy do kraju trzeciego.

Średni czas pozyskania pracownika

Czas wykonania usługi nie przekracza zwykle 30 dni od momentu podpisania umowy. Czas realizacji zleceń nietypowych każdorazowo uzgadniany jest indywidualnie z Klientem. Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z usługi Rekrutacja & Selekcja prosimy o kontakt z naszym działem handlowym. Szczegółowych informacji uzyskają Państwo dzwoniąc na numer infolinii 00 48 531 766 520

Dyskrecja

Powierzając nam rekrutację mają Państwo pewność, że przekazane nam informacje dotyczące Państwa firmy trafią do kandydatów tylko w takim zakresie, na jaki wyrażą Państwo zgodę.

Koszt

Na koszt świadczenia usługi użyczenia kierowcy składają się dwa elementy:

Koszt rekrutacji pracownika/kierowcy: kształtujący się zwykle na poziomie od 1 do 3 miesięcznych wynagrodzeń brutto, które oferowane jest na danym stanowisku. Honorarium to uzależnione jest od wielu czynników, w tym głównie od zakresu działań, które zleci nam Klient

oraz

Koszt wykonywania pełnej dokumentacji pracowniczej:

a)    ewidencji czasu pracy,

b) dokumentacji kadrowo płacowej (wyliczenia wynagrodzeń, świadczeń z tytułu podróży służbowych),

c) dokumentacji zgłoszeniowej do ZUS/US oraz dokumentacji przenoszącej wymiar oskładkowania kierowców wykonujących pracę za granicą na grunt prawa polskiego.
Przy stałej współpracy jesteśmy w stanie znacząco obniżyć koszty i zaproponować naszym Klientom znacznie niższe ceny naszych usług. Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z usługi Rekrutacja & Selekcja prosimy o kontakt z naszym działem handlowym. Szczegółowych informacji uzyskają Państwo dzwoniąc na numer infolinii (12) 637-24-57.

003-218x300 O ITEA