Jesteś pracodawcą i chcesz współpracować z Agencją Pracy Tymczasowej? O tym musisz wiedzieć

Agencja Pracy Tymczasowej to w ostatnich latach jedna z najczęściej zakładanych instytucji pośrednictwa pracy w naszym kraju. Od roku 2010 Agencje powstawały jak grzyby, po naprawdę obfitym deszczu połączonym z wysoką temperaturą. Szybko wzrastająca liczebność agencji przy niskim procencie upadających spowodowała, że na dzień dzisiejszy w rejestrze PSZ możemy znaleźć blisko 7 tys. tego typu spółek.

Powodem są bardzo dobre regulacje prawne w zakresie pracy tymczasowej w Polsce i zbyt łatwy dostęp dla nowych agencji bez zabezpieczenia finansowego. Dzisiaj by założyć agencję wystarczy komputer, konto e-mail i 500zł na start. Certyfikat dostaje się od ręki. Jest to biznes, na którym tylko teoretycznie można szybko i łatwo zarobić, ale w praktyce ryzyko jest ogromne, a wiedzą o tym tylko największe agencje w Polsce oraz Agencje, które współpracują z Kancelariami Prawnymi oraz wykwalifikowanymi księgowymi i kadrowymi.

Przy wyborze Agencji Pracy Tymczasowej należy zadać sobie pytania?

– czy zatrudniając w swojej firmie pracownika tymczasowego, zatrudniam go z zgodnie z prawem?

– czy agencja pracy, z którą chcę nawiązać współpracę działa zgodnie z prawem, a pracownicy tymczasowi są w niej legalnie zatrudnieni?

– czy konstrukcje prawne zawarte w regulaminie współpracy, regulaminie pracy czy regulaminie wynagradzania są zgodne z prawem?

– czy jasno jest napisane w umowie współpracy kto faktycznie jest Pracodawcą użytkownikiem, a kto podmiotem użyczającym?

– czy agencja, z którą zawieram umowę o współpracy posiada zaplecze i kadrę wykwalifikowanych pracowników – prawników znających regulacje prawne dotyczące krajowego prawa pracy, prawa pracy Unii Europejskiej?

– czy biuro, które współpracuje z agencją pracy tymczasowej prawidłowo wylicza ewidencję oraz wynagrodzenia pracowników?

No-matter-wherethe-journey-takes-you-enjoy-theadventure.-150x150 Jesteś pracodawcą i chcesz współpracować z Agencją Pracy Tymczasowej? O tym musisz wiedziećWybór odpowiedniej Agencji jest kluczowy – warto wcześniej zapoznać się z sposobem działania i współpracy, regulaminami pracy, a nawet regulaminami wynagradzania pracowników tymczasowych. I nie tylko. W związku z tym, że uzyskanie certyfikatu Agencji Pracy Tymczasowej jest stosunkowo proste, dobrze jest też zwrócić uwagę na inne dokumentu oraz aspekty przyszłej współpracy. Bardzo ważną sprawą jest np. sprawdzenie, czy dana agencja posiada aktualne ubezpieczenie.

Ważne jest by pamiętać iż w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy Agencja Pracy Tymczasowej zatrudniająca pracownika tymczasowego może skierować tego pracownika do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego Pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy. Po upływie okresu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego Pracodawcy użytkownika, pracownik tymczasowy może być ponownie skierowany do wykonywania pracy tymczasowej u tego pracodawcy użytkownika nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy.

Jeżeli więc chcemy mieć pewność podczas użyczania pracownika tymczasowego od Agencji Pracy Tymczasowej, że będzie on pracownikiem stałym, legalnym i bezpiecznym – gwarantującym obsadzenie stanowiska wciągu najbliższych kilku, kilkunastu miesięcy warto skontaktować się z doradcami ITEA – Agencji Pracy Tymczasowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted by Mateusz N.