Idzie nowe! Dolny Śląsk rozważa szybszą i łatwiejszą legalizację pracy i pobytu cudzoziemców

Wczoraj, to jest 6 października w Unijewie (woj. Dolnośląskie) odbyło się spotkanie zorganizowane przez stowarzyszenie Transport i Logisytka Polska, zrzeszające pracodawców, dotyczące procedur legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców. W spotkaniu również udział wzięli przedstawiciele Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, którzy rozumieją problem, który należy w najbliższym czasie rozwiązać.

Już od dłuższego czasu firmy transportowe borykają się z deficytem kierowców co generuje problemy z obsadzeniem stanowisk pracy. Rozwiązaniem tego problemu, przynajmniej po części jest zatrudnianie chętnych do pracy cudzoziemców, najczęściej przyjeżdżających do naszego kraju z Ukrainy i Białorusi. Niestety i w tym przypadku napotykamy na wiele problemów, głównie urzędowych. Obecna procedura „ściągania” obcokrajowca jest bardzo zawiła i długotrwała, co dużą grupę pracodawców zniechęca. Koło więc się zamyka. Spotkanie członków grupy TLP z terenu województwa dolnośląskiego miało na celu przedstawienie barier i problemów z jakimi walczą przedsiębiorcy podczas uzyskania niezbędnych dokumentów.

Dolnośląski urząd podjął już odpowiednie kroki, które skrócą procedurę otrzymania zezwolenia na pracę. Obecny czas realizacji tych czynności często jest bliski 4 miesięcy. Czas ten ma zmniejszyć się do 2 miesięcy. Dodatkowo wprowadzona została (w fazie testów) aplikacja powiadająca o możliwości odbioru gotowych dokumentów. Następnie ma zostać uruchomiona kolejna aplikacja, przez którą będziemy mogli monitorować status sprawy.

Na spotkaniu udało się wypracować daleko idące działania, które w najbliższym czasie zostaną wprowadzone i usprawnią bardzo skomplikowaną procedurę. Ma to na celu zwiększenie grupy zatrudnianych obcokrajowców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dolnośląski Urząd Wojewódzki ma przygotować i przedstawić wzory właściwie uzupełnionych formularzy oraz informacje o najczęściej popełnianych błędach, których należy unikać podczas składania wniosków.

Spotkanie pokazało, że po części współpraca z Urzędem Wojewódzkim idzie w dobrym kierunku i za przykładem pójdą kolejne usprawniając procedurę przyjęcia cudzoziemców w naszych rodzimych firmach.

Jako Agencja Pracy Tymczasowej chcemy również poinformować zainteresowane osoby zatrudnieniem kierowców z Ukrainy iż posiadamy znaczną grupę kierowców, którzy oczekują w swoim kraju na zaproszenie ze strony pracodawcy. Gwarantujemy analizę posiadanych dokumentów kierowców oraz pomoc w rekrutacji i kontakcie. O szczegółach poinformuje nasz doradca urzędujący pod numerem telefonu: 786 137 796

Źródło: http://bit.ly/2dRt6Cu

Posted by Mateusz N.